Sandwich & Finger Food Package Option 2
Sandwich & Finger Food Package Option 2

Sandwich & Finger Food Package Option 2

$14.50

Select Finger Food (2 per person)

Mini Panini (1 per person) and finger food (2 per person) and side salad

Select 2:

Select Panini (1 per person)

Mini Panini (1 per person) and finger food (2 per person) and side salad

Select 1:

Mini Panini (1 per person) and finger food (2 per person) and side salad